гр.Каварна 9650 ул."Васил Левски" №36 тел. 0570-83161 E-mail :
mbal_kvn@abv.bg 

Искрено се надяваме, че чрез този сайт ще успеем да Ви подпомогнем в избора на доброто място за лечение както на остри така и на хронични болестни състояния.Пестете времето си!Изберете добрата болница.

Администрация
Управител: Д-р Десислав Тасков - Управител на "МБАЛ-Каварна"ЕООД
Главен счетоводител - Христина Христова
гл.сестра Параскева Пападамова Главна мед. сестра - Параскева Пападамова
..::@::..