Адрес: гр.Каварна 9650 ул."Васил Левски" №36 тел. 0570-83161 E-mail :
mbal_kvn[at]abv.bg

Искрено се надяваме, че чрез този сайт ще успеем да Ви подпомогнем в избора на доброто място за лечение както на остри така и на хронични болестни състояния.
Изберете добрата болница.

Администрация
Управител: Д-р Хамза Велиев Алиев - Управител на "МБАЛ-Каварна"ЕООД
Д-р Хамза Велиев
Началник Административен отдел: Цветанка Димитрова
Главен счетоводител: Христина Христова
Христина Христова
Главна медицинска сестра: Параскева Пападамова
гл.сестра Параскева Пападамова
Made by SvTom2 2008 ®