Адрес: гр.Каварна 9650 ул."Васил Левски" №36 тел. 0570-83161 E-mail :
mbal_kvn[at]abv.bg

Искрено се надяваме, че чрез този сайт ще успеем да Ви подпомогнем в избора на доброто място за лечение както на остри така и на хронични болестни състояния.
Изберете добрата болница.

Аптека
пом.фармацевт M.Кирякова Организацията на дейността в аптеката осигурява възможност за осъще- ствяване на следните функции:
 • изработване и актуализиране на есен- циална лекарствена листа на заведението;
 • управление, съхранение и разпределение на лекарствата ;
 • адекватно съхранение на лесно запалими и термолабилни лекарства,наркотични вещества;
 • информиране на лекарите от лечебното заведение по всички въпроси,отнасящи се до лекарствата;
Аптеката има лиценз за работа с наркотични вещества. Притежава и изпълнява писмени правила, отнасящи се до:
 • приемането на лекарствата от търговеца на едро;
 • контрола на срока за годност на лекарствата;
 • получаване и разпределение на заявките;
 • контрола на лекарствата, които са на специален режим;
  Телефон:
 • 0570-8-3038
Made by SvTom2 2008 ®