Адрес: гр.Каварна 9650 ул."Васил Левски" №36 тел. 0570-83161 E-mail :
mbal_kvn[at]abv.bg

Искрено се надяваме, че чрез този сайт ще успеем да Ви подпомогнем в избора на доброто място за лечение както на остри така и на хронични болестни състояния.
Изберете добрата болница.

Хирургично отделение
Извършва се пълен обем хирургична дейност в областа на плановата и спешната хирургия и травматология. Разполага с 12 легла, обособена стая за интензивно следоперативно лечение с 2 легла, монитори, кардиографи, централна газова инсталация, система за спешно повикване на дежурния персонал. Към ХО работи и кабинет за горна ендоскопия-система "Олимпус". Операционният блок е с 2 операционни зали, оборудвани с инструментариум и апаратура, позволяващи, извършването на горепосочения обем хирургическа дейност.
    Телефон:
  • 0570-8-3164
Made by SvTom2 2008 ®