Адрес: гр.Каварна 9650 ул."Васил Левски" №36 тел. 0570-83161 E-mail :
mbal_kvn[at]abv.bg

Искрено се надяваме, че чрез този сайт ще успеем да Ви подпомогнем в избора на доброто място за лечение както на остри така и на хронични болестни състояния.
Изберете добрата болница.

Според изискването на закона публикуваме адрес за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси:
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12
Както и телефон за подаване на сигнали: 0700 10058

Made by SvTom2 2008 ®