Адрес: гр.Каварна 9650 ул."Васил Левски" №36 тел. 0570-83161 E-mail :
mbal_kvn[at]abv.bg

Искрено се надяваме, че чрез този сайт ще успеем да Ви подпомогнем в избора на доброто място за лечение както на остри така и на хронични болестни състояния.
Изберете добрата болница.

Отделение Образна диагностика
Завеждащ отделение: Д-р Димитър Стойчев Отделението включва конвенционална рентгенова диагностика.В него на разположение на пациентите са рентгенов кабинет, мамографски кабинет, чакални, съблекални, лекарски кабинет. В отделението се извършват рентгеноскопични, рентгенографични изследвания, както и контрастни рентгенови изследвания като: венозни урографии и контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт. Извършват се ехографска диагностика на коремни органи, малък таз с трансвагинален трансдюсер, щитовидна жлеза, млечна жлеза. Кабинетът за компютърна томография е оборудван със спирален компютърен томограф, DICOM-сървър, DICOM Viewer, PACS и възможности за телерадиология. Обслужващият медицински персонал притежава необходимата висока квалификация за работа с наличната апаратура.
    Телефон:
  • 0570-8-3161 вътр.27
  • 0570-8-4255
Случай на аневризма
В подготовка на наличната апаратура: --> Ехограф Ренг.лаб. Д. Ставрева-подготовка на мамографа Мед.сестра С. Шопова-подготовка на рентегеновия апарат Спирален компютърен томограф
Made by SvTom2 2008 ®